C.V.M.S.

Şirket Değer Maksimizasyonu Sistemi (C.V.M.S) ile işletmeler en kapsamlı analiz setine erişmekten çok, daha değerli ve fit bir şirket olmanın yol haritasına sahip olurlar.

Video

Binlerce şirketi detaylı analiz ettikten ve değerledikten sonra sektörden ve hacimden bağımsız tüm şirketlerde ortak bir kaç sorun tespit ettik.

Hissedara bağımlılık, bozuk nakit akışı, sağlıksız bilanço yapısı, ciro artarken düşen kar marjları, verimsiz insan kaynakları, yanlış ürün karması, düşük değer ve cazibe bunların en önde gelenleridir.

Bu sorunlar sonucu işletmelerin farkında oldukları veya olmadıkları verimsizliklerden dolayı her yıl karlarının %35'ini kaybettiklerini ölçümledik. VALURA C.V.M.S başta şirket değerleme olmak üzere 125 farklı noktadan işletmenin nabzını tutarak verimsizlikleri tespit etmek ve aksiyon adımlarına dönüştürmek için geliştirildi.

VALURA'nın yıllar içerisinde kesinleştirdiği Şirket Değer Maksimizasyonu Sistemine giren işletmeler şirket karı, şirket değeri ve yatırımcı cazibesinde ortalama %54 artış hedefi ile yol almaktadırlar.Şirket Değer Maksimizasyonu Sistemini Oluşturan Paketler


VALURA Hizmet Paketleri VPR VPR + C.V.M.S. C.V.M.S. 365
InvestMeter - Yatırımcı Cazibesi Analizi + + + +
Kurumsallık Skoru + + + +
Projeksiyon Nakit Akım + + + +
Şirket Değerlemesi + + + +
Makro Ekonomi ve Sektör Analizi + + + +
Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi + + +
VPI - VALURA Performans Göstergeleri + + +
Şirket Kitapçığı + + +
Stratejik Büyüme Planı + + +
Yol Haritası ve Aksiyon Planı + + +
Pareto Satış Analizi ve Segmentasyon + +
İnsan Kaynakları Skoru + +
Müşteri Skoru ve NPS + +
3 Çeyrek Dönem Finansal Performans Analizi + VPI +

Şirket Değer Maksimizasyonu Sistemini Oluşturan Modüller


Şirket Değerlemesi (Detay)
Recasting ve Finansal Denetim
Pareto Satış Analizi ve Segmentasyon (Detay)
İnsan Kaynakları Skoru (Detay)
Müşteri Skoru ve NPS (Detay)
InvestMeter - Yatırımcı Cazibesi (Detay)
Kurumsallık Skoru (Detay)
VPI - VALURA Performans Göstergeleri (Detay)
Finansal Performans Analizi ve Optimizasyon (Detay)
Stratejik Büyüme Planı ve Nakit Akım Simülasyonu (Detay)
Yol Haritası ve Aksiyon Planı

C.V.M.S. metodolojisinin işletmenize getirisini öğrenmek için bir online değerlendirme toplantısı talep edin.