Müşteri Deneyimi Skoru

Veri analizine dayalı aksiyon planlarını içeren Kurumsal Performans Analiz Sistemi'nin önemli bir modülü Müşteri Skoru’dur.

İşletmenin müşteri (kanal) memnuniyeti ve deneyimini ölçmek, müşteri beklentilerini anlamak ve gelişim yollarını tespit etmeyi içerir.

VALURA yazılımı vasıtasıyla müşteri geri beslemesi VALURA panelinde toplanır, analiz edilir, rakamsal değerlere çevrilir ve zengin grafikler ile raporlanır. Yapılan analizler doğrultusunda aksiyon planları oluşturulur.

VALURA tarafından oluşturulan raporlar saha ekibinden üst yönetime kadar karar vericilerin kullanıma sunulur. Mobil dostu e-posta yoluyla gönderilen sorular ile müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak toplayın. Periyodik olarak performansınızı takip edin. Sadece bir dakika içerisinde cevaplanan rafine soru seti vasıtasıyla müşterileriniz ile etkileşime geçin ve sürekli öğrenme süreci ile müşteri deneyimini ve sadakatini geliştirin.

VALURA Müşteri Skoru sadece bir anket değildir, etkili bir dinleme sürecidir.

VALURA yazılımı ile müşterilerinizi çekmek için basit, esnek ve güçlü bir platforma sahip olabilirsiniz.

VALURA Müşteri Skoru ile yapabilecekleriniz;

  • + Müşterilerinizi sadakat konusunda bölümlere ayırın,
  • + Memnun olmayan ve risk altındaki müşteri gruplarını belirleyin,
  • + Endüstri ve rakip puanlarını kıyaslayın,
  • + Müşteri sadakat artırıcı etmenleri tespit edin,
  • + Ürünler, hizmetler ve tüm müşteri yolculuğundaki gelişmeleri izleyin,
  • + Güçlü, tahmine dayalı müşteri analitiği ile veri odaklı iş kararları alın,
  • + Müşteri deneyimi ve operasyonel hedeflere karşı gelişmeyi takip edin,


VALURA Kurumsal Performans Analiz Sistemine girerek Müşteri Skoru hizmeti almaya hemen ücretsiz raporunuzu oluşturun..