Global Büyüme

Biz her işletmenin doğru adımlar atarak global ölçekte başarılı olabileceğine yürekten inanıyoruz.

Ekibimiz işletmenin büyüme stratejisine ve finansal yapısına en uygun aksiyon planını ve en doğru yatırım kurgusunu gerçekleştirir.

Şirket satın alımı, günümüz rekabetçi ve global ekonomik konjonktür düşünüldüğünde kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şirket alım süreci; stratejik, finansal ve operasyonel fırsatlar barındırmakla birlikte, üstlenilecek risklerin iyi analiz edilmesi kritik önem taşımaktadır. İşletmenin büyüme stratejisi doğrultusunda hangi ülkede, hangi sektörde ve hangi değerlere sahip şirketi satın alacağı uzmanlık gerektirir.

Yerel veya Uluslararası şirket ve marka alımı hizmeti sunan VALURA finansman desteği ile fark yaratmaktadır.

İşletmenizin hacmi ne kadar mütevazı olursa olsun, size değer katabilecek doğru kurgulanmış bir şirket alım fırsatı her zaman vardır.

Ayrıca;
VALURA, rekabetçi ürünleri ile uluslararası piyasada başarılı olma potansiyeli yüksek veya perakende operasyonunu belli bir kurumsallık seviyesine yükseltmiş tüm marka ve işletmelerin yurtdışı açılımlarını sağlamaktadır.

İşletme yazılı prosedürlere, kalite standartlarına, kendini ispat etmiş ve global pazarlarda talep göreceğine inanılan ürün gamına sahipse başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da ulusal temsilcilik / distribütörlük veya master franchise organizasyonu kurulmasına destek oluyoruz. Böylece markalar ve işletmeler global ölçekte büyütme şansına sahip olmaktadır.

Süreçlerin işleyişini paylaşmak şirket yatırım tecrübemizi örnekleri ile aktarmak ve sizin için geçerli olan fırsatları birlikte değerlendirmek isteriz.