Müşteri Deneyimi Skoru ve NPS

Veri analizine dayalı aksiyon planlarını içeren Kurumsal Performans Analiz Sistemi'nin önemli bir modülü Müşteri Skoru’dur.

İşletmenin müşteri (kanal) memnuniyeti ve deneyimini ölçmek, müşteri beklentilerini anlamak ve gelişim yollarını tespit etmeyi içerir.

VALURA yazılımı vasıtasıyla müşteri geri beslemesi VALURA panelinde toplanır, analiz edilir, rakamsal değerlere çevrilir ve zengin grafikler ile raporlanır. Yapılan analizler doğrultusunda aksiyon planları oluşturulur.

VALURA tarafından oluşturulan raporlar saha ekibinden üst yönetime kadar karar vericilerin kullanıma sunulur. Mobil dostu e-posta yoluyla gönderilen sorular ile müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak toplayın. Periyodik olarak performansınızı takip edin. Sadece bir dakika içerisinde cevaplanan rafine soru seti vasıtasıyla müşterileriniz ile etkileşime geçin ve sürekli öğrenme süreci ile müşteri deneyimini ve sadakatini geliştirin.

VALURA Müşteri Skoru sadece bir anket değildir, etkili bir dinleme sürecidir.

VALURA yazılımı ile müşterilerinizi çekmek için basit, esnek ve güçlü bir platforma sahip olabilirsiniz.

VALURA Müşteri Skoru ile yapabilecekleriniz;

  • + Müşterilerinizi sadakat konusunda bölümlere ayırın,
  • + Memnun olmayan ve risk altındaki müşteri gruplarını belirleyin,
  • + Endüstri ve rakip puanlarını kıyaslayın,
  • + Müşteri sadakat artırıcı etmenleri tespit edin,
  • + Ürünler, hizmetler ve tüm müşteri yolculuğundaki gelişmeleri izleyin,
  • + Güçlü, tahmine dayalı müşteri analitiği ile veri odaklı iş kararları alın,
  • + Müşteri deneyimi ve operasyonel hedeflere karşı gelişmeyi takip edin,


VALURA Şirket Değer Maksimizasyonu Sistemi'ne girerek hemen ücretsiz raporunuzu oluşturun..


Müşteri Skoru
NPS

Müşteri Skoru / NPS


VALUE INDEX, hissedarların şirket değeri maksimize etme performanslarını ve aynı zamanda potansiyellerini ölçen skorlama sistemidir.
VALUE INDEX, Finansal Performans Analizi, InvestMeter, Kurumsallık Skoru, Müşteri Skoru ve NPS ile İK Skoru sonuçların bileşiminden oluşur.

Müşteri Skoru ve NPS, müşterilerinin işletme olan bağlılığını, referans olma motivasyonlarını ve beklentilerini ortaya koyan skorudur.

Yanda yer alan grafik, tüm VALURA şirketlerinin ortalama, en düşük ve en yüksek skorları göstermektedir.