Kurumsallık Skoru

Kurulan işletmelerin %90’ı Ölüm Vadisi olarak adlandırılan ilk 10 yılda kapanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu işletmelerin %80’inin yıllık cirosu hiçbir zaman 500.000 USD’yi geçememekte sadece %1’i yıllık 10 Milyon USD ciro seviyesini geçebilmektedir. *

Video

İşletmelerin sadece %6‘sı sürdürülebilir büyüme için “fit” bir yapıdadır.**

Hissedarlar sürdürülebilir büyüme, değer artışı ve yatırımcı cazibesi için kişilerden bağımsız ve sistemlerle yönetilen işletmeler geliştirmek zorundadır.

Hissedarların işletme “üzerinde” yerine “içinde” kaldıkları süre ile işletmenin değeri doğru orantılıdır. Video

VALURA, işletmenizin kurumsallık seviyesini ve hangi ölçüde sistemlerle yönetildiğini tespit etmek için Kurumsallık Skoru'nu' geliştirdi.

Kurumsallık Skoru ile VALURA beş farklı yönetim fonksiyonu özelinde işletmenin durumunu tespit ve analiz eder. Kurumsallık Skoru oluşturan bölümler; Stratejik Planlama ve Organizasyon, Muhasebe ve Finans, İnsan Kaynakları, Satış ve Pazarlama ile Bilgi Teknolojileridir.

Kurumsallık Skoru ile şirketinizin geliştirmesi gereken alanlar tespit edilecek ve kişilerden bağımsız sistemlerle yönetilen bir şirkete ne kadar yakın olduğunuzu öğreneceksiniz. Analiz sonuçlarına göre VALURA size özel Yol Haritası ve Aksiyon Planı oluşturacaktır.

VALURA algoritmasında her bölüm ve sorunun farklı ağırlıkları bulunmakta olup; Kurumsallık Skoru işletmenizin değerine etki eden ve geliştiren önemli bir analizidir.

VALURA Direktörleriniz, daha kurumsal ve daha değerli bir işletme geliştirmenize destek olacaktır.

Kurumsallık Skoru şirket değerini %10 oranında aşağı veya yukarı taşıyabilmektedir.

Kurumsallık Skoru


VALUE INDEX, hissedarların şirket değeri maksimize etme performanslarını ve aynı zamanda potansiyellerini ölçen skorlama sistemidir.

VALUE INDEX, Finansal Performans Analizi, InvestMeter, Kurumsallık Skoru, Müşteri Skoru ve NPS ile İK Skoru sonuçların bileşiminden oluşur.

Kurumsallık Skoru, işletmelerin kurumsallık seviyesini ölçen skorudur.

Yanda yer alan grafik, tüm VALURA şirketlerinin ortalama, en düşük ve en yüksek skorları göstermektedir.