Pareto Satış Analizi ve Segmentasyon

İşletme karını maksimize etmek, kaynaklarını doğru yönetebilmek ve 80/20 analizini yapabilemek için araçlar geliştirdik.

Ürün ve Hizmetler


VALURA Pareto Satış Analizi işletmenin pazara sunduğu ürün ve hizmetleri cirosal büyüklük, karlılık ve stok yönetimi kapsamında analiz eder. Her ürün için Kalite Puanı hesaplar.

Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan bu analiz, işletmenin ürün gamında oluşan verimsizlikleri ortaya çıkarır. Bu doğrultuda aksiyon planları üretir.

Neden Önemlidir ?

Çoğu işletme kar ve cirosunun %80’den fazlasını, ürünlerin %20’si ile gerçekleştirmektedir. Bu teoriyi sorguladığımız analiz seti işletmenin ürün gamında var olan sadeleşme ihtiyacını ortaya çıkarır.

Hangi ürünlerin işletmenin gerçek karını oluşturduğu Pareto Karlılık Analizi ile değerlendirilir. Ürün karması optimizasyonu ile kar maksimize elde edilir.

Böylece işletmenin geleceğini üzerine inşa edeceği ürün ve hizmet portföyü oluşturulur.


Müşteriler ve Kanal


Pareto Satış Analizi aynı yaklaşımla müşteri ve kanal karmasını analiz eder. Bu analizlerde müşterilere uygulanan satış vadeleri ayrıca dikkate alınır.

Her müşteri ve kanal için karlılık, vade yapısı ve cirosal büyüklük dikkate alınarak Kalite Puanı atanır.

Neden Önemlidir ?

Çoğu işletmenin kar ve cirosunun %80’den fazlasını müşterilerin %20’si gerçekleştirmektedir. Bu analiz işletmenin her müşteri ile olan ilişkisini yeniden ve nasıl düzenlemesi gerektiğini ortaya koyar.

Ayrıca hangi müşterilerin gerçek karı oluşturduğu Pareto Satış Analizi ile değerlendirilir, müşteri karması optimize edilir ve verimsizlikler tespit edilir.

Segmentasyon analizi ile müşteriler segmentlere ayrılır ve her segment için ilişki yönetimi planı oluşturulur. Böylece daha odaklı bir yapı ile optimum insan kaynağı kullanımı sağlanırken büyümek için gerekli olan yapı oluşturulur.