VALUE·INDEX

 

VALUE INDEX

VALUE INDEX, hissedarların şirket değeri maksimize etme performanslarını ve aynı zamanda potansiyellerini ölçen skorlama sistemidir.


Bu metodoloji; işletmenin başta finansal, operasyonel, yatırımcı cazibesi, insan kaynağı ve müşteri deneyimi olmak üzere 125 farklı performans göstergesinin tek bir skora indirger ve farklı sektör ve ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri bu standartlarda ölçer.

İşletmeyi başarılı, değerli ve cazip kılacak tüm unsurların bir arada değerlendirilmesini kapsamaktadır. InvestMeter Skoru, Kurumsallık Skoru, Finansal Performans Skoru, İK Skoru ve Müşteri Skoru’nun bileşimi ile hesaplanır.

Bu çalışma ile işletme yönetimi, yatırımcısı ve hissedarları işletmenin genel gidişatını tek bir performans göstergesi ile değerlendirirken aynı zamanda işletme performansını rakipleri ve faaliyet gösterdikleri ülke şirketleri ile kıyaslama imkanına sahip olurlar.

70+ Puan üzeri bir skor başarılı olarak değerlendirilmelidir. 70 Puan altında ki skorlar için Yol Haritası bünyesinde Aksiyon Planları devreye alınmak suretiyle işletmenin performansı iyileştirilmelidir.

Yatırımcı için cazip, hissedardan bağımsız, sistemlerle yönetilen ve herhangi bir müşteriye, tedarikçiye veya çalışana bağımlı olmayan bir işletme oluşturulması için 70 Puan üstü hedeflenmelidir.


VALUE·INDEX


Yanda yer alan grafik, tüm VALURA şirketlerinin global ölçekte ortalama, en düşük ve en yüksek skorları göstermektedir.