Pareto Satış Analizi

İşletme karını maksimize etmek, kaynaklarını doğru yönetebilmek ve 80/20 analizini yapabilemek için araçlar geliştirdik.

Video

Ürün ve Hizmetler


VALURA kurumsal performans analiz sistemi işletmenin pazara sunduğu ürün ve hizmetleri cirosal büyüklük, karlılık, stok yönetimi konularında analiz eder ve her bir ürün için kalite puanı oluşturur. Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan bu analiz , işletme ürün gamı verimsizliği mevcut ise en doğru şekilde gösterir ve bu doğrultuda aksiyon planları üretir.

Neden Önemlidir ?

Genellikle işletme kar ve cirosununun %80’ini, ürünlerin %20’si oluşturmaktadır. Bu teoriyi analiz ettiğimiz gösterge işletmenin detoks yapması gereken ürünleri ortaya koymaktadır. Ayrıca hangi ürünlerin gerçek karı oluşturduğu Pareto Satış Analizi ile değerlendirmeli ve ürün karması optimize edilmelidir. Böylece daha az ürün ve stok ile kar optimize edilir.


Müşteriler


VALURA C.P.A.S. aynı yaklaşınla müşteri karmasını analiz eder. Bu analizlerde müşterilere uygulanan satış vadeli ek olarak analizlere eklenir.

Neden Önemlidir ?

Aynı şekilde bir çok işletmenin karının ve cirosunun %80’ini müşterilerin %20’si oluşturmaktadır. Bu analiz işletmenin her müşteri ile olan ilişkisini yeniden ve nasıl düzenlemesi gerektiğini ortaya koyar. Ayrıca hangi müşterilerin gerçek karı oluşturduğu Pareto Satış Analizi ile değerlendirilir, müşteri karması optimize edilir ve verimsizlikler tespit edilir. Böylece daha odaklı bir yapı ile optimum insan kaynağı kullanımı sağlanırken büyümek için gerekli olan yapı oluşturulur.