Stratejik Büyüme Planı

İşletmenizin gelecek yıllarda devreye alması gereken büyüme planını netleştirmeniz için araçlar geliştirdik.

Strateji çalışması ile odağınızı, projeksiyon nakit akım analizi ile işletmenizin büyüme planının finansal yansımalarını analiz edebileceksiniz.

Örneğin;

  • Yetkinliklerinize dayalı odağınızı tespit edebilir,
  • Yeni, ürün, yeni müşteri ve yeni coğrafyalarda nasıl büyüyeceğiniz sorgular,
  • Büyüme hızınızı simüle ederek işletmenizin yaratacağı serbest nakit akışını görebilir,
  • Karlılığınızı simüle ederek önümüzdeki yıllarda ödemeniz gereken finansman maliyetini analiz edebilir,
  • Nakit döngünüzü simüle ederek büyümeniz için gerekli olan işletme sermayesini hesap edebilir,
  • Sabit kıymet yatırımlarınızı simüle ederek yatırımların işletmenin piyasa değerine etkisini ölçebilirsiniz.


Böylece anlık uygulayacağınız simülasyonlar ile işletmenin büyüme planını, karlılık planını, yatırımlarını keskinleştirebilirsiniz.

VALURA Direktörlerinden alacağınız destek ile hangi senaryonun işletmenin gelecekte değer yaratmasına en yüksek etkiyi yapacağını değerlendirebilirsiniz.

VALURA Şirket Değer Maksimizasyonu Sistemi'ne girerek Stratejik Büyüme Planınızı hazırlayın.

Hemen ücretsiz raporunuzu oluşturun..