360o İşletme Analizi

Kurulan işletmelerin %90’ı Ölüm Vadisi olarak adlandırılan ilk 10 yılda kapanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu işletmelerin %80’inin yıllık cirosu hiçbir zaman 500.000 USD’yi geçememekte sadece %1’i yıllık 10 Milyon USD ciro seviyesini geçebilmektedir. *

Video

İşletmelerin sadece %6‘sı sürdürülebilir büyüme için “fit” bir yapıdadır.**

Hissedarlar sürdürülebilir büyüme, değer artışı ve yatırımcı cazibesi için kişilerden bağımsız ve sistemlerle yönetilen işletmeler geliştirmek zorundadır.

Hissedarların işletme “üzerinde” yerine “içinde” kaldıkları süre ile işletmenin değeri doğru orantılıdır. Video

VALURA, işletmenizin kurumsallık seviyesini ve hangi ölçüde sistemlerle yönetildiğini tespit etmek için 360o İşletme Analizini geliştirdi.

360o İşletme Analizi ile VALURA beş farklı yönetim fonksiyonu özelinde işletmenin durumunu tespit ve analiz eder. 360o İşletme Analizin oluşturan bölümler; Stratejik Planlama ve Organizasyon, Muhasebe ve Finans, İnsan Kaynakları, Satış ve Pazarlama ile Bilgi Teknolojileridir.

360o İşletme Analizi ile şirketinizin geliştirmesi gereken alanlar tespit edilecek ve kişilerden bağımsız sistemlerle yönetilen bir şirkete ne kadar yakın olduğunuzu öğreneceksiniz. Analiz sonuçlarına göre VALURA size özel Yol Haritası ve Aksiyon Planı oluşturacaktır.

VALURA algoritmasında her bölüm ve sorunun farklı ağırlıkları bulunmakta olup; 360o İşletme Analizi Skoru işletmenizin değerine etki eden ve geliştiren önemli bir analizidir.

VALURA Direktörleriniz, daha kurumsal ve daha değerli bir işletme geliştirmenize destek olacaktır.

360o İşletme Analizi skorunuz şirket değerini +/- %10 oranında aşağı veya yukarı taşıyabilmektedir.

360° İşletme Analizi


VALURA INDEX, hissedarların şirket değeri maksimize etme performanslarını ve aynı zamanda potansiyellerini ölçen skorlama sistemidir.

VALURA Index, Finansal Performans Analizi, InvestMeter, 360° İşletme Analizi, Müşteri Skoru ve NPS ile İK Skoru sonuçların bileşiminden oluşur.

360* İşletme Analizi skoru, işletmelerin kurumsallık seviyesini ölçen skorudur.

Yanda yer alan grafik, tüm VALURA şirketlerinin ortalama, en düşük ve en yüksek skorları göstermektedir.