Makaleler

Sizin için önemli olacağını düşündüğümüz konularda yazıyoruz.


2022 ve önceki yıllara ait çalışmalar
Makaleler
İndirim uygulamalarının Kar üzerine etkisi.

%15 indirim uygulamasının düşürdüğü karı aynı seviyeye çekmek için %150 ekstra ciro gerektiğin unutmayın.

VALURA’nın hedefi; hizmet verdiği şirketlerde ilk 12 ayda işletme karını ve değerini ortalama %54 artırmaktır. 125 farklı verimsizlik analizi sonucu karı en çok aşağıya çeken konuların başında “Fiyatlandırma Stratejisi” olduğunu görüyoruz.

Fiyatlandırma modeli üst yönetimin yeterli analizi yapmadığı bir alan. Sizin için işletme karını aşağı çeken fiyatlandırma hatalarından bir kaçını derledik.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sessiz İstifa

Kar Kaybı
Yüzlerce işletmeyi detaylı analiz ettiğimizde sektörden veya hazimden bağımsız 6-7 ortak sorun tespit ettik. Bu sorunların çözümü için “C.V.M.S - Şirket Değeri Maksimizasyonu Sistemi”ni oluşturduk.

Bu makelede en önemli verimsizliklerden olan Çalışan Verimsizliğini Sessiz İstifa kavramı ile değerlendireceğiz.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - E-ticaret

Dünya üzerindeki coğrafi sınırları neredeyse ortadan kaldıran küreselleşme kavramının etkileri hayatın her alanında kendini göstermektedir. Küreselleşme olgusu beraberinde kızgın bir rekabet ortamını da getirdiğinden firmalarda bu değişime ayak uydurmak zorunda kalmışlardır.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Üretim Sanayi

Sanayi, üretim sektörü, devletlerin gelişmesinin, refah seviyesini artırmasının temel taşını oluşturmaktadır. Son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, krizler, istikrarsız politikalar, virüs salgınları dünyanın ekonomik görünümünü, düzenini değiştirmiştir. Başta üretim sektöründe yaşanan ciddi sıkıntılar nedeniyle diğer sektörler de etkilenerek küresel bir gerileme sürecine girilmiştir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sektörü

Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu ve 82 milyona yakın nüfusuyla Türkiye, güçlü inşaat sektörünü, giderek büyüyen ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için harika fırsatlar sunmaktadır.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Bilgi ve İletişim Sektörü

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - BIT (Information and Communications Technologies/ICT); enformasyon ve bilgiyi yaratma, saklama, dağıtma, erişimini sağlama ve yönetme süreçlerinde kullanılan tüm donanım, yazılım ve ilgili hizmetlerin bütünlüğü olarak tanımlanır.
Sektör, son yıllarda yatırımcıların ve girişimcilerin en aktif olduğu alanlardan birisidir. Bu ilginin sebebi, sektörün pek çok yeniliği ortaya çıkarmasını sağlayan dinamik yapısı ile günlük hayatımıza ve iş yapış şekillerimize doğrudan etki etmesidir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Savunma Sanayi

Global Bakış - Dünyanın en büyük 100 savunma firmasından 42 tanesi ABD firmasıdır. ABD savunma AR-GE harcamalarında çok büyük bir üstünlüğe sahiptir. Savunma sanayinde dünya ikinciliği ve Avrupa birinciliği ise İngiltere’nindir.
ABD’yi AB ülkelerinden İngiltere, Fransa ve Almanya takip etmektedir. Türkiye son dönemlerde yaptığı yüksek AR-GE harcamaları ile Almanya’dan sonra gelmektedir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Otomotiv Sanayi

Otomotiv endüstrisi, motorlu taşıtların tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve satışıyla ilgili çok çeşitli şirket ve organizasyonları kapsamakta olup; küresel ekonomi içinde hacim, etkileşim ve yaygınlık gibi değerler açısından en önemli sektörlerden biridir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Gıda Sanayi

Gelişmiş ülkelerin ticari üstünlüklerini sürdürecekleri beklenirken, gelişmekte olan ülkeler ise küçük tarım işletmeciliğinde akıllı teknolojilerin kullanılması ile pay alma çabasındadır.
Tarımsal çeşitliliği ve uygun iklimine karşın Türkiye, dünya gıda ticaretinden %1 kadar pay alabilmektedir.Temel sorun Türkiye’de tarımın sanayiye sürekli, istenen kalite ve miktarda hammadde sağlayamamasıdır.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Covid-19 Sonrası Yeni Normal Olması Gereken Normal mi?

Bugünlerde her ekonomi uzmanının, her danışmanlık şirketinin “COVID-19 sonrası yeni Dünya düzeninin ekonomik ve yönetimsel etkilerinden” bahsettiğini görüyoruz.
Bununla birlikte söz konusu yeni iş yapış dönüşümünü biz “11 Adım Değer Artış Programı”mızda yer alan şirketlerimize uzunca zamandır uygulamaya çalışıyoruz.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

İşletmeler için Covid-19 Aksiyon Planı

Tüm Dünya zor bir dönemden geçiyor, bir numaralı önceliğimiz sağlığımız. Bununla beraber COVID-19’un yıkıcı etkilerinden en çok etkilenecek olanlar ekonominin temel taşı olan işletmeler olacaktır. Böyle bir dönemde işletme sahipleri ne yapmalılar? Hangi adımları hangi sıra ile atmalılar?


Yazının devamını okumak için tıklayınız

İşletmelerde Minimum Çaba Maksimum Kâr

Basit düşünce, eylem, uygulama vb faktörlerin değerlendirilerek, nasıl fırsatlara dönüşebileceğini, ürün ve hizmet(ler)den memnun kalan müşteriyi ağızdan ağza yayılma sayesinde nasıl birer yürüyen, nefes alan reklama dönüştürülebileceği, ürünün/hizmetin potansiyel alıcılarının nasıl bulunacağını, satışla ilgili sonuca götüren eylem, aksiyon uygulama ve başarılı olmuş işletmelerdeki uygulamaları ele alan Mark Joyner'in kitabından alıntılar ile naçizane bahsetmek istiyorum.


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Şirket Değerini Artırmanın 14 Altın Kuralı

Çoğu şirket sahibi işletmesini satmak istediğinde, beklentilerini karşılayacak bir tutarı yatırımcıdan alacağını tahmin eder. Nede olsa yılları verdikleri işletmeleri çok değerlidir.

Ancak satış zamanı geldiğinde, birçok hissedar işletmelerinin umduğundan daha düşük değerde olduğunu deneyimler.
  


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Neden Odaklanmak En Önemli Büyüme Stratejisidir?

KOBİ’nin tanımı nedir? Evet açılımı küçük ve orta ölçekli işletmeler ancak ekip olarak bizim bir KOBİ tanımımız var. “Her şeyi kıt olan işletme”

Söz konusu şirketlerin zamanı kıt, nakdi kıt, kaliteli ekibi kıt, kapasitesi kıt, kurumsallık seviyesi kıt kısaca birçok imkanı kıttır. Bu işletme sektöründe neredeyse tüm imkanlara sahip büyük bir rakibi ile baş etmesi hatta önüne geçmesi mümkün müdür?
  


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Satılabilir Bir Şirket Yaratmak İçin 8 Sebep

Rahat bir emeklilik, hissedarın sahip olduğu en önemli varlık şirketleri olabilir, şirket sahipleri işletme yaşam süresince kazandıklarını çoğunlukla işletmelere yatırmaktadırlar. Her ne kadar anlaşılabilir olmakla birlikte eğer işletmeleri yatırımcı tarafından talep görmez ise ve değeri maksimize edilmemişse tüm söz konusu yatımlar boşa gidecektir.   


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

İşletmenin Sahibine Gereğinden Fazla Bağımlı Olduğunu Gösteren 8 Gösterge

Şirket sahiplerinin işletme içerisinde ve özellikle gündelik işlerde geçirdiği vakit ile işletmenin değeri ve yatırımcı cazibesi arasında doğrudan korelasyon vardır. Bu süre azaldıkça işletmenin değeri ve cazibesi artmaktadır.   


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

İşletme Sahiplerinin Şirket Değerini Düşürdüklerini Gösteren 4 Belirti

İşletmenin başarısı için gerekli tüm süreç, sistem ve ticari sırların kaynağı hissedardır;
Kurucular şirketin tüm süreçlerine hakim olması hatta tasarlaması kadar doğal olan bir gelişme olamaz. Bununla birlikte eğer know-how işletme içerisinde yetkin ve inisiyatif sahibi yöneticilere dağıtılmaz ise işletmenin cazibesi ve satılabilirliği zarar görür.
  


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Nakit Kraldır

VALURA olarak son sekiz yılda yüzlerce şirketi analiz ettik. Karsızlık sorunları yaşayan, negatif veya reel olmayan özkaynak karlılığına, gelir tablosu ile bilanço arasındaki dengesizliklere sahip şirketler gördük; bu performansların hiçbiri işletmeyi batırmamaktadır.  


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Veri Odaklı Sistemler ve Şirket Yönetimi

Günümüzde pek çok işletme için Veri Odaklı Sistemler ölüm kalım meselesi haline gelmiştir. Ancak, bir işletmenin yönetiminde analiz ve karar süreçlerini veri odaklı hale getirme girişimleri büyük oranda başarısızlıkla sonuçlanma riskine sahiptir.  


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

İşletme Analizi

İşletme analizi, bir işletmenin içinde bulunduğu durumu, sahip olduğu varlıkları ve gelişme süreçlerini belirlemeyi sağlayan önemli bir çalışmadır.  


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Binaların Yeniden Değerlemesi ve Değer Artış Fonu

Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler firmaların kaynak ihtiyaçlarını artırmış olup, bu durum yabancı kaynaklara daha fazla yönelmelerine sebep olmuştur.  


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

İş Dünyasının Yeni Değerleri Neler Olacaktır?
Şirketlerin ana amacı kar etmektir. Değerli olan kar ise sürdürülebilir ve artan kardır. Sürdürülebilir karlılık ise ancak rekabet avantajı yaratan değerler zinciri ile gerçekleşir. Bu değerler zincirini oluşturan etkenlere bakacak olursak;


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Yeni Şirket Kurmaya Alternatif Olarak Şirket Evlilikleri (M&A), Türleri ve Taraflara Faydaları
Genellikle girişimcilik her şeye baştan başlamak ve şirketi sıfırdan kurmaktır.
Şirket evlilikleri ise yepyeni bir şirket kurmaya göre daha az risk taşıması ve taraflara hızlı fayda sağlaması nedeniyle bir çok girişimci tarafından daha fazla tercih edilen yöntem olabilmektedir.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.
Yatırım / Ortaklık Sürecinin Temel Hukuki Süreçleri
Yatırımcı ile imzalanacak sözleşmeler ortaklık sürecinde büyük önem arz etmektedir. Yatırım süreçlerinde profesyonel hukuki destek alınması çok önemlidir. Aksi halde her şeyin çok iyi gittiğini düşünürken bir anda tüm hissenizi kaybetmeniz içten bile değildir. Bu yazı ile yatırım süreçlerinin ne şekilde yürüdüğünü görme imkanınız olacaktır.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.
İç Denetim Hizmetinin İşletmeye Kazandırdıkları
İç denetim, kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.
Gayrimenkul Sahibi Şirketler için Uzun Vadeli Finansman Kaynağı - Sat ve Geri Kirala -
Sat ve geri kirala işlemi; şirketin üzerine kayıtlı, amortismana tabi malların leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Böylelikle gayrimenkuller üzerinde tasarruf hakkı kaybedilmeden ve aynı işyerinde faaliyetlere devam edilirken ek bir finansman imkanı yaratılmakta ve kiralama süresi sonunda satılan mallar tekrar devir alınmaktadır....
Yazının devamını okumak için tıklayınız.
Yükselen Trend Müşteri Deneyimi
Artan rekabet koşulları, daralan piyasalar rekabetin iş hayatının hemen her noktasına acımasızca nüfus etmesi, firmalar açısından, rekabet üstünlüğü stratejilerini geliştirmek eskisinden çok daha fazla önem kazanmaktadır.Hatta öyle ki firmalar açısından daralan alanda fark yaratmak varlık sorunu haline gelmektedir.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.

Kobi Destekleri
Kobi tanımı: 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile KOBİ tanımı revize edilmiştir.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.
E–Fatura ve E–Defter Hayatımızda
E –FATURA ve E –DEFTER Hayatımızda Bilişim sektöründe ki devasa gelişimler artık her gün hayatımıza yeni kavramların girmesine yol açıyor. Hemen her hizmetin önüne e- harfini koymaya başladık. E-imza, e-bankacılık, e-devlet, e-şifre derken bu yıl artan oranda e-fatura ve e-defter i de bunlara ekledik.
Yazının devamını okumak için tıklayınız.
İşletmelerde Performans Değerlendirme Sistemi Neden Elzemdir?
İşletmelerin kişilerden bağımsız, sistemlerle yönetilebilmesi için kurumsallaşması gerekmektedir. Kurumsallaşmanın en önemli bileşeni İnsan Kaynakları, bu işin kalbi de Performans Değerleme sistemidir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız.

İş Dünyası ve Müzik
Bir şirketin orkestraya benzetildiğini duymuşsunuzdur. Bu uyum içinde çalışmayı anlatmak için sıkça kullanılan güzel bir yöntemdir. Şirketlerin bu benzetmeden daha fazla müziğe benzediğini hiç düşündünüz mü?


Yazının devamını okumak için tıklayınız.