SATILABİLİR BİR ŞİRKET YARATMAK İÇİN 8 SEBEP

Rahat bir emeklilik, hissedarın sahip olduğu en önemli varlık şirketleri olabilir, şirket sahipleri işletme yaşam süresince kazandıklarını çoğunlukla işletmelere yatırmaktadırlar. Her ne kadar anlaşılabilir olmakla birlikte eğer işletmeleri yatırımcı tarafından talep görmez ise ve değeri maksimize edilmemişse tüm söz konusu yatımlar boşa gidecektir.

Başka bir sektöre geçebilmek, faaliyet gösterilen sektör zaman içerisinde kabuk değiştirebilir ve cazibesini yitirebilir. Konsolidasyonlar ve iflaslar yaşanabilir, karsızlık uzun süreli sektörün önünü tıkayabilir. Bu durumda işletme sahipleri daha iyi bir sektöre geçiş yapmak isteyebilirler.

Şahsi ihtiyaçları için kaynak yaratmak, öngörülen ve görülemeyen birçok ihtiyaç zaman içerisinde oluşabilir. Bu ihtiyaçlar sağlık gibi acil konular olduğunda satılabilir bir işletmenin önemi daha net anlaşılmaktadır.

Kendisine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırabilmek; hissedarlar şirket kurmanın ve büyütmenin yoğun tempo ve motivasyonu ile aileleri ve sevdikleri ihmal edebilir. Aradan geçen yıllar şirket sahiplerinin hayatlarında bir dengenin gerekliliğini ortaya kayar.

Boğa piyasasının varlığı; bazı yıllarda ekonomik büyüme hızlanır, faizler düşer, parasal genişleme ile para bolluğu yaşanır. Bu tip süreçler daha yüksek değerleme ile satış için doğru zamanlardır. Fırsata çevrilmesi düşünülebilir.

İşletmeyi büyütmek için sermaye ihtiyacı; işletme hızlı koşması gereken dönemlerde gerek işletme sermayesi gerekse yatırım sermayesi ihtiyacının sağlanması için yeni yatırım ihtiyacı duyar ve yatırımcı arayışına girer. Ancak işletmenin sürece hazır olmaması büyümek için gerekli yakıtın sağlanamaması ile sonuçlanır.

Aile fertleri arasında görüş ayrılığı ve takipçi liderin olmaması; önemli satış sebeplerinden biridir. Aile bireyleri (büyük çoğunlukla diğer hissedarlar veya mirasçılar) farklı tasarruflarda bulunmak isteyebilir. Ayrıca kurucunun arkasından gelen ikinci neslin olmaması veya yetersiz olması şirket satışını zorunlu kılabilir.

Hissedarlar arası anlaşmazlıklar; hiçbir ortaklık bozulmak için başlamaz ama zaman içerisinde işletmenin geleceği konusunda görüş farklılıkları ortaya çıkabilir ve taraflar ayrılmak isteyebilir.

Her ne sebep geçerli olursa olsun bir hissedarın en önemli sorumluluğu ne daha fazla kar etmek, ne daha fazla ciro yapmak nede daha hızlı büyümek olmalıdır. Bir işletme sahibinin bir numaralı görevi kişilerden bağımsız sistemlerle yönetilen, değeri maksimize edilmiş ve yatırımcı cazibesine sahip bir işletme yaratmak olmalıdır.


Gökhan Acar / CEO
VALURA

 
 
 
Paylaş :