NAKİT KRALDIR

VALURA olarak son sekiz yılda yüzlerce şirketi analiz ettik. Karsızlık sorunları yaşayan, negatif veya reel olmayan özkaynak karlılığına, gelir tablosu ile bilanço arasındaki dengesizliklere sahip şirketler gördük; bu performansların hiçbiri işletmeyi batırmamaktadır.


Sorun uzun nakit döngüsü ve yetersiz net işletme sermayesi; alacak, borç ve stokların performansı ve aralarındaki ilişkidir. Nakit Döngüsü (gün) uzadığında, işletmeyi sağlıksız bir finansal yapıya sürükler. Yönetim en önemli önceliği işletme sermayesi ve nakit döngüsünü yönetmesi olmalıdır.


PWC tarafından yapılan dünya çapındaki bir araştırma sonuçların, VALURA Sistem verileri ile aynı çizgide olduğunu göstermektedir. Rakamlara bakalım;


  • Tüm şirketler için Dünya ortalama Nakit Döngüsü 46 gün, KOBİ’ler için 97 gündür.
  • Büyük şirketler küçük şirketlere göre 30 gün daha az stok döngüsüne sahiptir.
  • Savunma ve havacılık 108 gün ile en yüksek, ulaşım ve lojistik 34 gün ile en düşük nakit döngüsüne sahiptir.
  • Sermaye maliyeti arttıkça, işletme sermayesinin önemi daha da artmaktadır.
  • Sabit kıymet yatırımları / ciro oranı son 4 yılda %15 azalmıştır.

Sonuç; sürdürülebilir ve karlı büyüme için şirketler net işletme sermayesi ve nakit döngüsünü iyileştirmeyi bir numaralı öncelikleri olarak tespit etmelidir.


Gökhan Acar / CEO
VALURA

 
 
 
Paylaş :