Yatırımcı Olun

 VALURA Yatırım Kulübü (VIC) üye yatırımcılarının dünya çapında, düşük risk ile yüksek büyüme ve değer artış potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmalarına yardımcı olur.


Neden VIC’e katılmalısınız?
Şirket değerleme ve işletme analizi konusunda lider şirket VALURA, Ticaret ve Sanayi Odaları, İş insanları dernekleri ve Teknokentler gibi kurumlarda gerçekleştirdiği etkinlikler ve işbirlikleri sonucu her yıl başvurusunu aldığı binlerce işletme içinde yüzlercesini kapsamlı analizlere tabi tutar. Sınırlı sayıda seçilmiş yüksek potansiyele sahip işletmeleri tespit eder, değerler ve ihtiyaçları doğrultusunda anlaşma şartları oluşturarak yatırımcılarına sunar.

VIC, yüksek riske sahip start-up’lar ile düşük büyüme potansiyeline sahip büyük ölçekli işletmelere yatırım yapmaz. Tam tersine geleneksel sektörleri dönüştürebilecek küçük ve orta ölçekli “niş” işletmelere yatırım yapar.

VIC, seçtiği işletmelerin yatırım ve büyüme kurgusunu oluştururken aynı zamanda çıkış senaryolarını da planlar. İşletmelerin bu hedef ile büyümesini sağlar.


YATIRIM KRİTERLERİ


  1. İşletme : İşletme en az 4 yıldır faal, cirosu 5 Milyon TL üzerinde ve faaliyet karı üretiyor olmalıdır. İhracatçı olması önemli avantajdır.
  2. Büyüme Sermayesi : İşletme gelecek 5 yılda 10 kat büyüme potansiyeline sahip olmalı ve yatırım işletmenin büyümesi için kullanılmalıdır.
  3. Kurumsal Yönetişim : Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri şirketin ödün verilmeyen prensipleri olmalıdır.
  4. Yönetim Ekibi : Hissedar ve yöneticiler işletmeyi global ölçeğe taşıyabilecek vizyon ve motivasyona sahip olmalıdır.
  5. Fark Yaratmak : İşletme, global potansiyeli yüksek sektörde niş alanları sahiplenen hızlı balık olmalı ve rakipleri ile net fark yaratabilmelidir.
  6. Hisse Oranı : VIC üyeleri en az %20 ve en çok %75 hisse alımı yapmaktadırlar.
  7. Yatırım Tutarı : Tek bir şirkete yapılacak yatırım 100.000 USD ile 10.000.000 USD arasındadır.
  8. Hedef Sektör ve Şirketler : Sabit kıymet yatırımı yoğun işletmeler ile gayrimenkul, otelcilik ve ilaç sektörleri dışındaki tüm sektörler.Yatırım sonrası VIC katkısı
VIC, sadece yüksek potansiyele sahip işletmeleri seçmek ve yatırım yapılmasını sağlamakla kalmaz, yatırım yapılan şirketin potansiyelini ortaya çıkarır. İşletmelere uluslararası büyüme tecrübesi ile global bakış açısı kazandırır. Finansal mühendislik, sağlıklı nakit akışı ve raporlama sistemlerinin kurulmasını sağlar. Operasyonel verimlilik artışı, yönetim tecrübesi ve İcra Kurulu temsili sağlar. İşletmelerin yetenek yönetimini geliştirir. Ürün, kanal, müşteri karmasını yeniden düzenler. Stratejisini keskinleştirir ve performans metrikleri uygulamaya alır. Ayrıca İç Denetim Hizmeti ile işletmeleri denetime tabi olmasını sağlar ve yatırımcısına periyodik olarak raporlar.


Sizi daha yakından tanımak isteriz.
VIC Logo

VIC Yatırım Kulübü ilk yatırımını Kocaeli merkezli Göçmen Börekçisine gerçekleştirdi.

17 yıl önce kurulan, yurt içi ve yurt dışı franchise yapısı ve büyüme planları ile global şirket oluşturma hedefi olan Göçmen Börekçisi, VIC yatırım kulübünün ilk üyesi oldu.