Yatırımcı Olun

 VALURA Yatırım Kulübü (VIC) üye yatırımcılarının dünya çapında, düşük risk ile yüksek büyüme ve değer artış potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmalarına yardımcı olur.


Neden VIC’e katılmalısınız?
Şirket değerleme ve işletme analizi konusunda lider şirket VALURA, Ticaret ve Sanayi Odaları, İş insanları dernekleri ve Teknokentler gibi kurumlarda gerçekleştirdiği etkinlikler ve işbirlikleri sonucu her yıl başvurusunu aldığı binlerce işletme içinde yüzlercesini kapsamlı analizlere tabi tutar. Sınırlı sayıda seçilmiş yüksek potansiyele sahip işletmeleri tespit eder, değerler ve ihtiyaçları doğrultusunda anlaşma şartları oluşturarak yatırımcılarına sunar.

VIC, tecrübesi ile gelecekte parlayacak elmaslar (%3) ile elmas olabilirmiş gibi görünen işletmeleri ayırt edebilme tecrübesine sahiptir. 

VIC, yüksek riske sahip start-up’lar ile düşük büyüme potansiyeline sahip büyük ölçekli işletmelere yatırım yapmaz. Tam tersine geleneksel sektörleri dönüştürebilecek küçük ve orta ölçekli “niş” işletmelere yatırım yapar.

VIC, seçtiği işletmelerin yatırım ve büyüme kurgusunu oluştururken aynı zamanda çıkış senaryolarını da planlar. İşletmelerin bu hedef ile büyümesini sağlar.


YATIRIM KRİTERLERİ


  1. 4+ Yıldır Faal Olması : Değerlendirdiğimiz işletmeler, ölüm vadisini aşmış ve piyasada tutunmuş işletmelerden oluşmaktadır. Böylece risk minimize edilmektedir.
  2. Pozitif FAVÖK üretmesi: İşletme ürün ve hizmetleri ile belli bir büyüklüğe sahip olmalıdır. Seçilen işletmeler mevcut durumda karlı olmakla beraber bu karı katlama potansiyeline sahip olmalıdır.
  3. Büyüme Sermayesi : Yatırımın işletmenin büyümesi için kullanılacak olması ve şirkete yatırılması gerekmektedir.
  4. Kurumsal Yönetişim : Şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri seçilen şirketlerin ödün verilmeyen prensipleri olmalıdır.
  5. Yönetim Ekibi : Hissedar ve yöneticiler işletmeyi global ölçeğe taşıyabilecek vizyon ve motivasyona sahip olmalıdır.
  6. Büyüme Potansiyeli: İşletme, global potansiyeli yüksek sektörde niş alanları sahiplenen hızlı balık olmalı ve rakipleri ile net fark yaratabilmelidir. İşletmenin yatırım sonrası 5 yıllık süreçte 4 kat büyüme potansiyeli olmalıdır.
  7. Hisse Oranı : VIC üyeleri en az %20 ve en çok %75 hisse alımı yapmaktadırlar. 
  8. Tek İşletmeye Yatırım Tutarı : Tek bir şirkete yapılacak yatırım 500.000 USD ile 3 Milyon USD arasında değişmekle birlikte ortalama 1 Milyon USD olması değerlendirilmelidir.
  9. Hedef Sektör ve Şirketler : Sabit kıymet yatırımı yoğun işletmeler ile gayrimenkul, otelcilik ve ilaç sektörleri dışındaki tüm sektörler.Yatırım sonrası VIC katkısı
VIC, sadece yüksek potansiyele sahip işletmeleri seçmek ve yatırım yapılmasını sağlamakla kalmaz, yatırım yapılan şirketin potansiyelini ortaya çıkarır. İşletmelere uluslararası büyüme tecrübesi ile global bakış açısı kazandırır. Finansal mühendislik, sağlıklı nakit akışı ve raporlama sistemlerinin kurulmasını sağlar. Operasyonel verimlilik artışı, yönetim tecrübesi ve İcra Kurulu temsili sağlar. İşletmelerin yetenek yönetimini geliştirir. Ürün, kanal, müşteri karmasını yeniden düzenler. Stratejisini keskinleştirir ve performans metrikleri uygulamaya alır. Ayrıca İç Denetim Hizmeti ile işletmeleri denetime tabi olmasını sağlar ve yatırımcısına periyodik olarak raporlar.


Sizi daha yakından tanımak isteriz.