Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme, VALURA’nın müşteriye online şirket değerleme ve işletme analizi servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve VALURA, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR 
İF Danışmanlık Ltd. Şti. 
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "VALURA" olarak anılacaktır.
Adres : Ağaoğlu My Office Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1 Kat:4/18 34746 Ataşehir / İstanbul

Vergi Dairesi : Kozyatağı              
Vergi Sicil No : 0040269454

Müşteri : Bu sözleşmeyi, VALURA’nun online satış bölümünde yapacağı kayıt esnasında onaylayan şahıs veya kurum. 

 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ 

Müşteri'nin VALURA’nın web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

 

BİLDİRİMLER
VALURA, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresi veya GSM Numarası kullanacaktır. Bu adres ve GSM'in geçerli olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.


Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra VALURA'ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. VALURA'ya müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri VALURA'ya hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.


VALURA'NIN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

VALURA, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ücretsiz hizmetler haricinde ücretli hizmetleri içeren ilgili tutarın kredi kartından tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, VALURA’nın tüm servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin veya taksitli olarak tahsil edilecektir.


VALURA, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. VALURA her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, VALURA web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin VALURA servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

 

Müşteri sözleşmeyi VALURA'ya 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Böyle bir durumda ödeme, hizmet karşılığı sağlanan fayda ölçülemeyeceği için iade edilmeyecektir. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin VALURA'ya olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir.

 Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, VALURA'ya tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi VALURA'ya iletecektir.


VALURA, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.


VALURA'NIN SINIRLI SORUMLULUĞU

VALURA müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, VALURA servislerinin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini VALURA taahhüt etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarından VALURA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.


SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

VALURA, müşteriye 15 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin VALURA'ya ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda VALURA, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden durdurabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi bir yıllık hizmet süresinin sona ermesinden 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, VALURA'ya yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta, fax) yolu ile sonlandırabilir.
 
 Müşteri aboneliği iptal ederek sözleşmeyi sonlandırdığı durumda profil verileri pasif olarak saklanacak olup, finansal veriler ise firma bağı olmadan istatistiksel veri amaçlı kaydedilecektir. .


ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, VALURA’nın www.VALURA.net adresine sahip web sitesinde yayınlanarak müşteriye bildirilecektir. Müşteri, VALURA servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.


UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.