Merak Ettikleriniz

VALURA hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtları.

Şirket Değerlemesi

Şirket değerleme çalışması, bir şirketin piyasa değerini tespit etmek için yapılır. Piyasa değeri; motive bir alıcı ile satıcının buluştuğu optimum değeri ifade etmektedir. Hissedarların güncel şirket değerlerini bilmesi satış/ortaklık sürecinde karar verebilmek adına önemlidir. Ayrıca hissedarların hisse satışı ile ilgili planları olmasa dahi işletme değerini artırma stratejileri uygulayarak değer değişimini analiz edebilecekler ve şirketleri için farklı tasarrufları değerlendirebileceklerdir.

Şirket değerleme çalışmasında uluslararası standartlarda kabul görmüş değerleme metotları kullanılır. Her metodun hesaplama yöntemi ve sonuçları farklılık gösterir.

Net Aktif Değer yaklaşımı ; işletmenin pazar payı, marka bilinirliliği gibi elle tutulmayan varlıkları göz ardı ederek işletme için en temel alınabilecek değeri tespit eder. Piyasa çarpanları yaklaşımı; işletme ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve benzer büyüklüğe sahip işletmelerin gerçekleşmiş olan hisse satış işlemlerini dikkate alarak kıyaslama yapar.İndirgenmiş Nakit Akımı yaklaşımı; işletmenin gelecekte üreteceği serbest nakit akımını dikkate alır ve gelecekte ulaşılması planlanan değerleri bugüne iskonto eder. İşletmenin gelecek potansiyelinin değerlenmesidir.


VALURA sistemi işletmenin yaşı, hacmi, büyüme potansiyeli, sektörü …v.b. birçok kıstası değerlendiren bir algoritmaya sahiptir. Bu doğrultuda işletme için tüm metotları kullanarak ayrı ayrı değer hesaplar ve doğru karmada birleştirerek işletme değerini tespit eder.

EBITDA – Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Türkçe ifadesi ile FAVÖK – Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar. İşletmenin faaliyetleri sonucu yarattığı kar miktarını ifade etmektedir. İki işletmeyi faaliyet performansına göre kıyaslayabilmek için kullanılır, özellikle vergi ve faiz oranlarının farklı olduğu ülkelerde faaliyet gösteren iki işletmeyi kıyaslamak için değerlidir.

En basit anlamda bir varlığın değerini bilemezsek değerini artıramayız. Hissedarın işletme ile ilgili verdiği tüm kararlarda öncelikli amaç; işletme değerini maksimize etmek olmalıdır. Bu çerçevede hissedarın işletmenin piyasa değerini bilmesi ve gelişimini takip etmesi önemlidir.

VALURA sadece marka değeri başlığı altında bir değer tespiti yapmaz.  Marka değeri; piyasa bilinirliliği, insan kaynakları, pazar tecrübesi gibi elle tutulmayan varlıkların değeri ile birlikte ölçümlenmektedir. Bu kapsamda Net Aktif Değer ile İşletme Değeri arasında ki olumlu fark işletmenin elle tutulmayan değerini ifade edecektir.

Bunu bir örnek ile açıklayabiliriz. Gayrimenkul değerleme uzmanı evinize örneğin 500.000 TL değer biçmiş olsun. 500.000 TL evin değeridir ve değerleme uzmanı ev ile ilgili ne kadar kredi borcu olduğu ile ilgilenmez. Olası bir satış durumunda işletme değerinden kredi borcunu düşerseniz (işletmenizde tüm finansal borçları ifade eder) örneğin 100.000 TL, hissedar değeri 400.000 TL olarak gerçekleşir.

Kesinlikle. Hissedar yaklaşımı; işletmeyi nesiller boyunca devam edecek gibi yönetmeli ama aynı zamanda yarın en yüksek değerden satabilecekmiş gibi hazır tutmak olmalıdır. Bu sebepten dolayı işletmenizin değerini bilmeniz, nasıl artıracağınız konusunda yol haritasına sahip olmanız ve işletmenizi satışa hazır tutmanız çok önemlidir.

Finansal Performans ve Rakip Analizi

Sisteme giriş tarihinizden önceki iki mali yılı ve mevcut yılın en yakın dönemi kapsayan mali verileriniz VALURA sistemine girilip analiz edilmektedir.

Sektör kıyaslama verileri 107 ülkede faaliyet gösteren 72.000 şirketin güncel finansal verilerinden hesaplanmıştır.

İdeal bilanço yapısı işletmenin sağlıklı büyümesi, finansman kaynaklarını verimli kullanması ve özkaynak optimizasyonu için çok önemli ve değerlidir. İşletmenin sahip olduğu varlıkları hangi ölçüde özkaynak ve dış kaynak ile oluşturduğu analiz edilmelidir. İdeal oran sektörden sektöre, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 1 birim özkaynak - 2 birim dış kaynak ve 3 birim varlık büyüklüğü birçok işletme için ideale yakın kabul edilmektedir. Bilanço verimliliği için lütfen Finansal Performans Analizi bölümüne bakınız.

İşletme Verilerinin Girişi

İşletmeniz için en doğru sonuç ve analizlere ulaşmak için güncel gerçek değerlerinizi girmeniz gerekir. Bununla birlikte, verilerinizde yapacağınız anlık değişikliklerin tüm analizleri anlık değiştirdiğini göreceksiniz. Bu şekilde simülasyonlar yaparak işletmeniz için hedefler oluşturabilir ve farklı senaryo sonuçlarını analiz etme şansına sahip olursunuz.

VALURA sistemi ağırlıklı olarak bilanço ve gelir tablosu gibi finansal verileri analiz etmektedir. Bununla birlikte operasyonel, stratejik ve projeksiyon verileri farklı analizler için kullanılmaktadır. Önemli olan sistemin talep ettiği tüm verilerin eksiksiz, güncel ve gerçek değerleri ile girişinin yapılmasıdır. İhtiyaç duyulan veri konusunda direktörünüz sizi yönlendirecektir.

VALURA sistemine 7/24 giriş yaparak veri güncelleyebilirsiniz. Bununla birlikte sistem her üç ayda (Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak) yeni dönem girişi kabul etmektedir. Böylece her üç ayda farklı analizlere sahip olacak ve işletmenizin gelişimini gözlemleyebileceksiniz.

Gelecek projeksiyonu çalışması gerek indirgenmiş nakit akışı değerleme çalışması gerekse işletme bütçe ve hedefleri açısından çok önemlidir. Projeksiyonun olabildiğince konservatif ve gerçekçi olması gerekir. Ayrıca projeksiyon çalışmasının geçmiş performans ile uyumlu olması ve işletme kaynakları (finansal, operasyonel ve insan kaynakları) göz önüne alınarak gerçekleştirilmesi başarı şansını artıracaktır. Bu konuda direktörünüz size gerekli desteği sağlayacaktır.

Tabii, Premium tercih etmeniz durumunda VALURA Direktörleri projeksiyon çalışmasına destek vermektedirler. Ayrıca Değer Artış Danışmanlığı kapsamında düzenli değerlendirmeler ile güncelleme yapma şansına sahip olacaksınız.

Evet, yerel para biriminiz dışında USD ve EUR olarak analiz yapma şansına sahipsiniz.

Bire bir uyumlu olmamasının birkaç nedeni olabilir. Öncelikle sisteme girdiğiniz veriler güncel piyasa değerleridir. Örneğin işletme kayıtlarınızda 500.000 TL görünen şirket taşınmazının gerçek piyasa değeri 2 Milyon TL olması durumunda, sisteme 2 Milyon TL girilmesi gerekir. Aynı şekilde güncel stok verileri, ticari alacak, borç gibi diğer bilanço kalemleri mizan ve beyannameniz ile farklılıklar gösterebilir.

Tüm verilerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Veri girişi sonrası kayıt butonuna basarak verilerinizi güncelleyebilirsiniz ayrıca sistemden ayrılmanız ( logout) durumunda sistem verilerinizi otomatik olarak kayıt edecektir.

Gizlilik kuralları en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Paylaşılan tüm veri ve bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta, özel güvenlik yazılımları ile korunmakta ve üçüncü şahısların erişimine kapalı tutulmaktadır. Detaylı bilgiye Gizlilik Politikamızdan erişebilirsiniz

Değer Artış Danışmanlığı ve Yatırım Merkezi

Değer Artış Danışmanlığının amacı, işletmenizi daha kurumsal, karlı, büyüyen ve yatırımcı için cazip seviyeye getirerek şirket değerini artırmaktır. Bu konuda destek almak için programın detayları ile ilgili bilgi isteyiniz.

İşletmenin satışa hazır olması ve değer maksimizasyonu durumunda işletmenin yatırım/satış sürecinin yönetimi konusunda 73 ülkede bulunan anlaşmalı networkümüzden destek almaktayız. Bu çerçevede işletme adına oluşturulacak yatırım dokümanları ile yurtiçi ve yurtdışı 50-150 yatırımcıya işletme tanıtılır ve anlaşma şartları oluşturulmaya çalışılır. Söz konusu yatırımcılar özel sermaye fonları gibi finansal yatırımcılar yanı sıra global ve yerel stratejik yatırımcılar da olacaktır.

İnsan Kaynakları bir işletmenin sahip olabileceği en değerli ve stratejik kaynaktır. Bu konuda İnsan Kaynakları Skoru raporumuzdan faydalanabilirsiniz. Rapor içeriğinde; Kurumsal Mutluluk Skoru, Yönetici Değerlendirme Skorları bulunmaktadır.

Kesinlikle. Hali hazırda yatırımcı ile anlaşmış olabilirsiniz. Bu süreçte dahi, dikkat etmeniz gereken çok önemli detaylar mevcuttur. Performans ödemesi, sermaye artırımı, hisse satışı, kar payı dağıtımı, satıcı finansmanı gibi birçok konu özenle kurgulanmalıdır. Tüm bu konularda tecrübeli ekibimiz sizlere destek olacak ve sizin için en doğru ve avantajlı kurguyu oluşturmanızı sağlayacaktır.

Keşke tek bir cümle ile cevap vermek mümkün olsaydı. Kar; doğru kurgulanmış ve uygulanan stratejinin her dönem sonunda gerçekleşen finansal çıktısıdır. Değer Artış Danışmanlığı hizmeti alarak daha karlı ve daha değerli bir işletmeye sahip olabilirsiniz.

Şirket değerini artırmak aynı anda birçok konuda sistematik iyileştirmeler yapmanız ile mümkün olacaktır. Buz dağının görünen kısmını odaklı strateji, kurumsal yönetişim, karlı sürdürülebilir büyüme olarak özetleyebiliriz. Bu konuda alacağınız desteği VALURA Direktörlerine danışınız.

Üyelik, Hizmet Paketleri, Ücretlendirme ve Ödeme

Kayıt Olun / Ücretsiz Deneyin linkleri ile üyelik sürecinizi başlatabilirsiniz. Temel profil bilgilerinizi sisteme tanıtmanız ile üyeliğiniz başlayacaktır.

VALURA üyeliği ücretsizdir.

Ücretsiz paket kapsamında işletme için baz değer kabul edeceğimiz Net Aktif Değerinizi öğreneceksiniz. Ayrıca yatırımcı açısından işletmenin cazibesini ölçen InvestMeter’dan ücretsiz faydalanacak, skorunuzu görecek ve yol haritasına sahip olacaksınız. Bununla birlikte finansal performans ve rekabet analizine örnek teşkil edecek bir analizi ücretsiz sunacağız.

Premium paket diğer paketlerden çok farklıdır. En önemli farklılığı; yetkili bir VALURA Direktörü tarafından hazırlanmış olmasıdır. Bu kapsamda detaylı sektör analizi, iki kat geniş finansal performans ve rekabet analizi, projeksiyon ve büyüme toplantıları içinde barındırır. Ayrıca finansal tablolar en küçük detayına kadar değerlendirilir. Bu sebeplerden dolayı özellikle belli bir büyüklüğe ulaşmış olan işletmelerin ve satış/ortak sürecinde olan işletmelerin Premium paket hizmeti alması daha uygun olacaktır.

Giriş ekranında “Parolamı Unuttum” linkine tıklayarak parolanızı yenileyebilirsiniz. Parolamı Unuttum linkine tıkladığınızda sistem size kayıt olurken kullandığınız e-posta adresini sorar. Girdiğiniz e-posta adresi sistemde kayıtlı ise parolanızı sıfırlamak için bir e-posta gönderilir. Bu işlem parolanın sizin tarafınızdan değiştirildiğini garanti altına alabilmek için yapılmaktadır. Gönderilen e-postadaki linki kullanarak parolanızı sıfırlayabilirsiniz.

Parolanızı yenilemeniz için kayıtlı e-posta adresinizin daha önceden size gönderilmiş e-posta aracılığı ile onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış e-posta adresi ile işlem yapmanız mümkün olmayacaktır.

Size gönderilen e-postaları Gelen Kutusunda (inbox) göremiyorsanız lütfen spam klasörünü kontrol ediniz.

Kayıtlı e-posta adresiniz aynı zamanda kullanıcı adınızdır ve hizmet alan şirkete özel kabul edilir. Bu nedenle e-posta adresinizi sistem üzerinden değiştiremezsiniz.

Faaliyet gösterdiğiniz sektör VALURA sisteminde kayıtlı 96 sektör içerisinde birden fazlası ile kesişiyor olabilir. Bu durumda sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz sektörü seçmeniz gerekir.

Her ödeme için kişi veya şirket adına fatura düzenlenmektedir. Profil altında fatura bilgilerini eksiksiz doldurmanız ile faturanız adresinize ulaştırılacaktır.

Ödemelerinizi banka hesap numaralarımıza yapabilirsiniz. Banka hesap bilgilerimize Satın Al sürecinde erişebilirsiniz.