Sektörel Öngörülerimiz

Sektörününüzün Geleceği ve Fırsatlar İle İlgili Direktörlerimizin Öngörülerini Paylaşıyoruz

Makaleler
Sektör Öngörümüz - E-ticaret

Dünya üzerindeki coğrafi sınırları neredeyse ortadan kaldıran küreselleşme kavramının etkileri hayatın her alanında kendini göstermektedir. Küreselleşme olgusu beraberinde kızgın bir rekabet ortamını da getirdiğinden firmalarda bu değişime ayak uydurmak zorunda kalmışlardır.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Üretim Sanayi

Sanayi, üretim sektörü, devletlerin gelişmesinin, refah seviyesini artırmasının temel taşını oluşturmaktadır. Son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, krizler, istikrarsız politikalar, virüs salgınları dünyanın ekonomik görünümünü, düzenini değiştirmiştir. Başta üretim sektöründe yaşanan ciddi sıkıntılar nedeniyle diğer sektörler de etkilenerek küresel bir gerileme sürecine girilmiştir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sektörü

Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu ve 82 milyona yakın nüfusuyla Türkiye, güçlü inşaat sektörünü, giderek büyüyen ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için harika fırsatlar sunmaktadır.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Bilgi ve İletişim Sektörü

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - BIT (Information and Communications Technologies/ICT); enformasyon ve bilgiyi yaratma, saklama, dağıtma, erişimini sağlama ve yönetme süreçlerinde kullanılan tüm donanım, yazılım ve ilgili hizmetlerin bütünlüğü olarak tanımlanır.
Sektör, son yıllarda yatırımcıların ve girişimcilerin en aktif olduğu alanlardan birisidir. Bu ilginin sebebi, sektörün pek çok yeniliği ortaya çıkarmasını sağlayan dinamik yapısı ile günlük hayatımıza ve iş yapış şekillerimize doğrudan etki etmesidir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Savunma Sanayi

Global Bakış - Dünyanın en büyük 100 savunma firmasından 42 tanesi ABD firmasıdır. ABD savunma AR-GE harcamalarında çok büyük bir üstünlüğe sahiptir. Savunma sanayinde dünya ikinciliği ve Avrupa birinciliği ise İngiltere’nindir.
ABD’yi AB ülkelerinden İngiltere, Fransa ve Almanya takip etmektedir. Türkiye son dönemlerde yaptığı yüksek AR-GE harcamaları ile Almanya’dan sonra gelmektedir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Otomotiv Sanayi

Otomotiv endüstrisi, motorlu taşıtların tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve satışıyla ilgili çok çeşitli şirket ve organizasyonları kapsamakta olup; küresel ekonomi içinde hacim, etkileşim ve yaygınlık gibi değerler açısından en önemli sektörlerden biridir.


Yazının devamını okumak için tıklayınız

Sektör Öngörümüz - Gıda Sanayi

Gelişmiş ülkelerin ticari üstünlüklerini sürdürecekleri beklenirken, gelişmekte olan ülkeler ise küçük tarım işletmeciliğinde akıllı teknolojilerin kullanılması ile pay alma çabasındadır.
Tarımsal çeşitliliği ve uygun iklimine karşın Türkiye, dünya gıda ticaretinden %1 kadar pay alabilmektedir.Temel sorun Türkiye’de tarımın sanayiye sürekli, istenen kalite ve miktarda hammadde sağlayamamasıdır.


Yazının devamını okumak için tıklayınız