C.P.A.S.

Kurumsal Performans Analiz Sistemi (C.P.A.S.), işletmenin performansını ve değerini 5+ kat artırmayı hedefleyen bir iş analizi setidir.

Video

C.P.A.S'in amacı; üst yöneticilerin en doğru kararları alabilmeleri için uygulanabilir öngörüler sağlamaktır.

Öngörüler İK, müşteri, satış, strateji, kurumsal finansman, operasyon gibi işletme fonksiyonlarını senaryo analizi, finansal planlama, simülasyon, veri görselleştirme gibi araçlar ile analiz ederek gerçekleşir.

C.P.A.S, işletmenin mevcut performansı ile gelecek planlarını uyumlu hale getirecek aksiyon adımları sunar.

Örneğin, C.P.A.S bir şirketin faaliyet sonuçlarını stratejik planı gözeterek farklı açılardan analiz eder, işletmenin başarı ve başarısızlıklarını tespit eder. Böylece C.P.A.S raporları sürdürülebilir büyüme ve değer maksimizasyonu için hayati destek sağlar.


Kurumsal Performans Analiz Sistemini oluşturan modüller;

 • Şirket Değerlemesi (Detay)
 • Recasting ve Finansal Denetim
 • Pareto Satış Analizi ve Segmentasyon (Detay)
 • İnsan Kaynakları Skoru (Detay)
 • Müşteri Skoru ve NPS (Detay)
 • InvestMeter - Yatırımcı Cazibesi (Detay)
 • 360⁰ İşletme Analizi - Kurumsallık Seviyesi (Detay)
 • VPI - VALURA Performans Göstergeleri (Detay)
 • Finansal Performans Analizi ve Optimizasyon (Detay)
 • Stratejik Büyüme Planı ve Nakit Akım Simülasyonu (Detay)
 • Yol Haritası ve Aksiyon Planı

C.P.A.S metodolojisinin işletmenize getirisini öğrenmek için bir online değerlendirme toplantısı talep edin.